FÖRETAGET
THERMOTECH SWEDEN AB

Thermotech är beläget i Råå, en stadsdel i södra Helsingborg. Sedan mer än 30 år tillbaka importerar och säljer vi utrustning för registrering av temperatur, luftfuktighet samt stötar.

Vi representerar bland annat Elpro-Buchs i Schweiz som tillverkar dataloggar för olika typer av registrering. Dessa loggar används överallt där temperaturövervakning är av stor vikt t ex vid transport och lagring av temperaturkänsligt gods, i blodbanker och inom forskning. Elpro-Buchs´ produkter uppfyller alla internationella bestämmelser.

Ett annat företag som vi representerar är EUROSCAN GROUP som tillverkar temperaturskrivare för transportfordon. EUROSCAN ägs av det amerikanska satelitföretaget ORBCOMM. EUROSCAN temperaturskrivare uppfyller alla nationella och internationella bestämmelser samt även GAMP5 för läkemedelstransporter.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS