PRODUKTER
TRACKING / SPÅRNING

GT 1100 möjliggör fullständig insyn och kontroll och är byggd för att tåla extrema temperaturer, vatten, damm, stötar och vibrationer, och kräver lite solexponering för kontinuerlig drift.

En helhetslösning
GT 1100 lösningen ger realtidsvarningar på tillgångsstatus, plats, historia, som samt ankomst och avgång. Avancerad rapportering och analys gör det möjligt för åkerier att få full insyn i deras verksamhet och effektivisera processer-förbättra utnyttjande av tillgångar, automatisera lagerhantering, minimera stöld och mer.

Soldriven , bekymmersfri spårning.
Lång livslängd utan batteribyten
Kompakt, låg profil och enkel att installera
Robust inneslutning
Låg ägandekostnad

Kontakta oss för användar- och installationsinstruktioner.

GT-1100