TEMPERATURMÄTARE
Digitala LCD temperaturmätare

CE märkta för olika användningsområden. Mätområde -50° till 150° C.
MODEL ST-9239
MODEL ST-9239

MODEL ST-9258
MODEL ST-9258

MODEL ST-9222
MODEL ST-9222

MODEL ST-9294
MODEL ST-9294